Kliiniset tiedot

DuoDERM®-sidokset

DuoDERM®-sidosten on osoitettu edistävän haavan paranemista.

DuoDERM®-sidosten haavan paranemisfrekvenssin on osoitettu olevan parempi verrattuna tavanomaisiin sidoksiin ja muihin hydrokolloidisidoksiin.

Day, et al. 1995

On osoitettu, että kun painehaavojen hoidossa käytetään DuoDERM®-sidoksia, haavat paranevat paremmin kuin muita hydrokolloidisidoksia käytettäessä.

Prospektiivisessa, kontrolloidussa, kliinisessä monikeskustutkimuksessa, johon osallistui 52 potilasta, havaittiin, että:3

41 potilaalla 52 potilaasta haava parani, kun käytettiin DuoDERM®-sidosta verrattuna 31 potilaaseen 51 potilaasta, joita hoidettiin Tegasorb™-sidoksella (hydrokolloidisidos).

Singh, et al. 2004

Meta-analyysi satunnaistetuista, kontrolloiduista tutkimuksista, joissa verrattiin hydrokolloidia sisältäviä okkluusiosidoksia tavanomaisiin kompresseihin kroonisten haavojen hoidossa: 4

Analyysi niistä 11 raportista, jotka täyttivät sisäänottokriteerit, osoitti, että 51 % haavoista parani täysin hydrokolloidisidosta käyttäneiden ryhmässä verrattuna 38 %:iin tavanomaista sidosta käyttäneiden ryhmässä.

Haavanhoitoa koskevien taloudellisten tutkimusten läpikäynti osoitti, että DuoDERM®-sidokset voivat pienentää hoidon kokonaiskustannuksia ja ovat kustannustehokkaita painehaavojen ja säärihaavojen hoidossa.

Haavanhoitoa koskevien taloudellisten tutkimusten läpikäynti osoitti, että DuoDERM®-sidokset voivat pienentää hoidon kokonaiskustannuksia ja ovat kustannustehokkaita painehaavojen ja säärihaavojen hoidossa.

Kerstein, et al. 2001

Kerstein ym. kustannustutkimus5 osoitti, että:

Kustannukset laskimoperäistä, 12 viikon aikana parantunutta säärihaavaa kohden olivat pienemmät DuoDERM®-sidosta käytettäessä kuin keittosuolakompresseja käytettäessä

DuoDERM®-sidokset olivat kustannustehokkaampia kuin kilpailevat hydrokolloidisidokset ja keittosuolakompressit painehaavojen hoidossa 12 viikon jakson aikana.

European pressure ulcer guidelines

The European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) and The National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) guidelines recommend the usage of hydrocolloids for the management of pressure ulcers.

Category/stage 1: Intact skin with non-blanchable redness of localized area, usually over a bony prominence. Darkly pigmented skin may not have visible blanching; its color may differ from the surrounding area.

"Consider using hydrocolloid dressings to protect body areas at risk for friction injury or risk of injury from tape. (Strength of Evidence=C)"

Category/stage 2: Partial thickness loss of dermis presenting as a shallow open ulcer with a red/pink wound bed, without slough. It may also present as an intact or open/ruptured serum-filled blister.

"Use hydrocolloid dressings for clean Category/Stage II pressure ulcers in body areas where they will not roll or melt. (Strength of Evidence=B)"

a Tegasorb™ is a trademark of the 3M Company.