Oikeudellinen huomautus

Kaikki tämän Internet-sivuston sisältö on ConvaTec Ltd:n omistuksessa tai hallinnassa ja maailmanlaajuisen tekijänoikeuslainsäädännön alaista. Käyttäjä saa ladata sisältöä vain yksityiskäyttöön, mutta sisällön muokkaaminen ja jakaminen edelleen on kielletty. Kaikki tekijänoikeutta, tuotemerkkejä ja muuta omistusta koskevat merkinnät on säilytettävä ennallaan, ja ConvaTec on mainittava sisällön lähteenä. Sisältöä ei saa muutoin kopioida tai käyttää millään muulla tavoin ilman ConvaTecin etukäteen myöntämää, kirjallista lupaa.

ConvaTec käyttää kohtuullisia keinoja ajankohtaisen ja tarkan tiedon lisäämiseksi tälle internet-sivustolle, mutta se ei anna lupauksia, takuita tai vakuuksia tarjottujen tietojen paikkansapitävyydestä, käypyydestä tai täydellisyydestä. ConvaTec ei vastaa vahingoista tai vammoista, jotka aiheutuvat käyttäjän pääsystä tälle internet-sivustolle tai tälle internet-sivustolle pääsyn estymisestä tai tämän internet-sivuston tietoihin (lääketieteellisiin tai muihin tietoihin) turvautumisesta. Keskustele aina terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen lääkityksen tai lääkkeen käytön aloittamista tai lopettamista. Tällä sivustolla mainitut lääkitykset ja lääkkeet ovat ainoastaan esimerkinomaisia, eikä tämän sivuston sisällön perusteella tule tehdä päätöksiä siitä, mitä lääkityksiä tai lääkkeitä käyttäjä tai muu henkilö käyttää tai lakkaa käyttämästä. Keskustele aina terveydenhuollon ammattilaisen (esim. lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, terveysneuvojan) kanssa, jos sinulla on terveydentilaan liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita. Selvyyden vuoksi mikään tässä oikeudellisessa huomautuksessa mainittu seikka ei rajoita ConvaTecin vastuuta convatecin laiminlyönnistä aiheutuvasta kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta.

Tällä Internet-sivustolla voi olla linkkejä tai viittauksia muihin sivustoihin, mutta ConvaTec ei vastaa tällaisten muiden sivustojen sisällöstä eikä tästä sisällöstä aiheutuvista vahingoista tai vammoista. Kaikki linkit muille sivustoihin on tarkoitettu ainoastaan tämän Internet-sivuston käyttäjien hyödyksi.

Tällä Internet-sivustolla mainitut tavara-, palvelu- ja tuotemerkit, kaupalliset ulkoasut ja tuotteet on suojattu Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti. Kaikki ConvaTecin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät tavaramerkit ovat ConvaTec Inc:n omistamia. Niitä ei saa käyttää ilman ConvaTecin ensin myöntämää kirjallista lupaa, paitsi ConvaTecin tuotteiden tai palveluiden tunnistamistarkoituksiin. Kaikkien muiden tavaramerkkien oikeudet tunnustetaan täysin.

Kaikkia käyttäjän tälle Internet-sivustolle tai muutoin ConvaTecille sähköpostin, puhelimen, postin, faksin tai kirjoituksen välityksellä tai muulla tavoin lähettämiä viestejä käsitellään luottamuksellisina ja niitä käyttävät vain ConvaTec tai muut, ConvaTecin kanssa sopimuksen solmineet organisaatiot, ja ConvaTec ja/tai nämä muut organisaatiot saavat vapaasti käyttää (pysyvästi ja maksutta) tällaisten viestien sisältöä, mukaan lukien ideat, keksinnöt, ajatukset, tekniikat tai tietämys, mihin tahansa tarkoitukseen mukaan lukien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen, valmistaminen ja/tai markkinointi.

Tämä Internet-sivusto on tarkoitettu yli 12-vuotiaille. Tällä Internet-sivustolla ei tarkoituksella kerätä henkilötietoja alle 12-vuotiailta kävijöiltä.

Tälle Internet-sivustolle tai muutoin ConvaTecille viestejä lähettävä henkilö on vastuussa viestien sisällöstä ja tiedoista, mukaan lukien sisällön totuudellisuus ja paikkansapitävyys. Tämä Internet-sivusto on tarkoitettu palveluksi kävijöilleen. ConvaTec pidättää oikeuden poistaa, muokata tai täydentää tämän sivuston sisältöä milloin tahansa, mistä syystä tahansa ja ilmoittamatta kenellekään.

Life Science Center
Keilaranta 16
02150 ESPOO
Y-numero 1644589-9
Haluatko lisätietoja? Soita ConvaTec asiakaspalveluun puh. 020 7659 630